ก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งความทรงจำของชายคนหนึ่งผู้ซึ่งสร้างตำนานคาวบอยไทยแห่งฟาร์มโชคชัย
ให้เป็นที่กล่าวขานมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ จากความมุ่งมั่นและความฝันในวัยเยาว์ที่เขาได้กล่าวไว้ว่า

"ผมฝันอยากเป็นคาวบอยมาตั้งแต่เด็กๆ"

สัมผัสความประทับใจกับหลากหลายของสะสมอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำของทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมา
ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี

 

 
Copyright © 2009 Chokchai Museum. All right reserved.